HOT – hyväksymis- ja omistautumisterapia


Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisessa työskentelyssä harjoitellaan kehittämään psykologista joustavuutta. Se tarkoittaa kykyä toimia omien arvojen, itselle tärkeiden asioiden mukaisesti silloinkin, kun kohtaa epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Psykologinen joustavuus voidaan tiivistää kolmeen taitoon, joita harjoitellaan ja jotka ovat kehitettävissä:

Kyky kohdata ajatukset ja tunteet sellaisena kuin ne ovat, ja taito saada niihin etäisyyttä, jolloin ne saavat tulla ja mennä vapaasti.

Läsnäolo nykyhetkessä. Se pitää sisällään kyvyn osallistua tietoisesti nykyhetken kokemukseen, ja olla psykologisesti läsnä siinä missä on.

Kyky tunnistaa itselle tärkeä ja merkityksellinen ja omistautua sen mukaisiin tekoihin.