Traumatyöskentely psykoterapiassa


Asiakkaiden mahdollinen tarve traumatyöskentelyyn otetaan huomioon yksilöllisten tarpeiden pohjalta. 

Ratkaisukeskeisen psykoterapian ja HOT -menetelmien integratiivinen työskentelytapa antaa pohjan myös dissosiatiivisten indentiteettihäiriöiden käsittelyyn. 

Tällöin suuntaudutaan myös psykoedukatiiviseen työskentelyyn.