Seksuaaliterapia


Seksuaaliterapia on pidempikestoisempaa ja syvällisempää kuin seksuaalineuvonta auktorisoidun seksuaaliterapeutin kanssa.

Seksuaaliterapiaan hakeutumisen syyt voivat olla esimerkiksi seksuaalinen haluttomuus, pakonomainen seksikäyttäytyminen, toiminnalliset häiriöt, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat, eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pikkulapsiarki ja ikääntyminen sekä sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkityksen vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Työskentelyn tavoitteena on seksuaaliongelman tutkiminen, käsitteleminen ja ratkaiseminen. Seksuaaliterapia on tyypillisesti yksilö- ja/tai pariterapiaa. 

Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, asiakkaan ja kumppanin kokema seksuaalielämän ongelma sekä yksilön ja parin voimavarat.

Seksuaaliterapia voi olla 5-20 kertaa riippuen asiakkaan tarpeista.