Ratkaisukeskeinen psykoterapia


Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa on läsnä hyvän elämän ja tulevaisuuden kuva. 

Myönteiset tulevaisuuden näkymät synnyttävät toiveikkuutta ja antavat tavoitteen, jota kohti pyrkiä. Tämä auttaa löytämään ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi ja havaitsemaan merkkejä muutoksesta.

Asiakkaat otetaan aktiiviseen rooliin. Heissä pyritään herättämään oivalluksia sekä aktivoimaan heidän resurssejaan, voimavarojaan ja oman elämänsä asiantuntijuutta.

Menneisyyden merkityksellisistä ja ikävistä tapahtumista puhutaan sen verran kuin on tarpeellista. Yhdistetään menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus keskenään kokonaisuudeksi.

Tapaamiset voivat olla erilaisia keskenään riippuen asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta.

 Tapaamisten välillä asiakkaan tehtävänä on ylläpitää tapaamisella käsiteltyjä asioita, tarkkailla ja kokeilla niitä omassa arkielämässään. Joskus voi olla myös kotitehtäviä ja erilaisia harjoituksia, jotka tukevat itsetutkiskelua ja myönteistä muutosta.